Rekolekcje Maryjne - Różaniec Rodziców za Dzieci

Przejdź do treści

Menu główne:

Rekolekcje Maryjne

 
Zapraszamy na 3 edycję rekolekcji maryjnych w naszej parafii,szczególnie zapraszamy rodziców z Różańca Rodziców oraz wszystkich pragnących pogłębić swoją relacę Jezusem przez Maryję.
 
Przez Maryję do Jezusa   27.10.2018 (sobota) godz.13:30
 
Tegoroczne rekolekcje poprowadzi
 
 
ks. dr Sławomir Wasilewski - doktor literatury chrześcijańskiej i klasycznej, proboszcz w parafii w Makowie k/Skierniewic, do czerwca 2018 roku rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Łowiczu.

Konferencje o objawieniach Matki Bożej w Akicie (Japonia) wygłosi dr. Wincenty Łaszewski.Doktor teologii, pisarz, tłumacz, mariolog.
Międzynarodowy autorytet w temacie objawień, w szczególności związanych z fenomenem Fatimy.
Członek Światowego Apostolatu Fatimskiego. Współpracownik ośrodków fatimskich na całym świecie.
Jest autorem wielu książek o tematyce maryjnej.
 
Program rekolekcji:
 
Górny kościół:
 
13:30 - Śpiewy modlitewne przed rozpoczęciem rekolekcji
 
13.45 - Konferencja 1  MARYJA DROGĄ KU SYNOWI
 
14:30 - przerwa
 
14:45 - Konferencja 2  MARYJA MISTRZYNIĄ ADORACJI
 
15:30 - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
 
(adoracja w ciszy + możliwość spowiedzi)
 
16:15 - przerwa
 
16:45 - Konferencja 3 MARYJA NIEWIASTĄ OTWARTĄ NA ŻYCIE
 
17:45 - przygotowanie do Mszy Św.
 
18:00 - MSZA ŚWIĘTA
 
18.30 - RÓŻANIEC
 
19:00 - przerwa
 
Kawiarenka „Pod Dobrym Aniołem”  (dolny kościół)
 
19:15 - Konferencja 4 AKITA.PROROCTWO O PRZYSZŁOŚCI KOŚCIOŁA I ŚWIATA   dr. Wincenty Łaszewski
 
ok. 20:00 - 20:15 – zakończenie
 

W trakcie Mszy Św. Odnowimy akt oddania się Jezusowi przez ręce Maryi wg. Św. Ludwika Grignion de Montfort
 

Podczas przerw będzie można skorzystać z naszej kawiarenki „Pod Dobrym Aniołem” (dolny kościół)
 
Po konferencji dr. Wincentego Łaszewskiego będzie możliwość nabycia książek Jego autorstwa

 
Błogosławiony czas rekolekcji Być jak Maryja.
Ponad 50 osób uczestniczyło w spotkaniu z Maryją przez słuchanie konferencji głoszonych przez dr. Wincentego Łaszewskiego,rozważenie Męki Pańskiej w koronce do Miłosierdzia Bożego,Eucharystii i różańcu. Odnowiliśmy akt Oddania Jezusowi przez ręce Maryi.

Poniżej zapis trzech konferencji:Rekolekcje "Być jak Maryja" z dr.Wincentym Łaszewskim
konferencja nr 1
"Zawierzenie.Oddać wszystko by otrzymać Wszystko"
Rekolekcje "Być jak Maryja" z dr.Wincentym Łaszewskim
konferencja nr 2
"Leczenie świata.Cierpienie według Fatimy"
Rekolekcje "Być jak Maryja" z dr.Wincentym Łaszewskim
konferencja nr 3
"Eucharystia i adoracja. Nieznany temat objawień”
Rekolekcje Maryje 21.10.2017 godz.14:00
7 października 2017 minie rok od naszego zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. Św Ludwika Maria Grignion de Montfort 62 osób z naszej parafii.
Święty  Ludwik zachęca nas aby  ten akt  odnawiać co rok w rocznicę tego wydarzenia.
21 października 2017 zaplanowaliśmy  w naszej parafii  rekolekcje Maryjne w trakcie których ponowimy akt zawierzenia.
Gościem specjalnym będzie Pan Wincenty Łaszewski                                             
Doktor teologii, pisarz, tłumacz, mariolog.
Międzynarodowy autorytet w temacie objawień, w szczególności związanych z fenomenem Fatimy.
Członek Światowego Apostolatu Fatimskiego. Współpracownik ośrodków fatimskich na całym świecie.
Jest autorem wielu książek o tematyce maryjnej.
W trakcie rekolekcji bedzie towarzyszyło nam hasło
                                                 Być jak Maryja
Program:
14 :00  rozpoczęcie rekolekcji (Kawiarenka Pod Dobrym Aniołem-dolny kościół)
14:15   Konferencja I „Zawierzenie. Oddać wszystko, by otrzymać Wszystko”
15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja (kaplica Jana Pawła II,dolny kościół)
15:30   Konferencja II „Leczenie świata. Cierpienie według Fatimy”
16:15   przerwa (kawa,herbata,ciasto)
16:30   konferencja III „Eucharystia i adoracja. Nieznany temat objawień”
17:45    przygotowanie do Mszy Św.
18:00   Msza Św. za uczestników rekolekcji,odnowienie aktu zawierzenia oddania się Jezusowi przez Maryję wg.Św.Ludwik Maria Grignion de Montfort,różaniec (kościół górny)
19:00   Spotkanie podsumowujące i zakończenie rekolekcji ok.godz. 20:00 (Kawiarenka pod Dobrym Aniołem-dolny kościół)

Prosimy o zapisywanie się na rekolekcje formularz - tutaj

W trakcie rekolekcji będzie można nabyć książki  autorstwa Pana Wincentego.
Udział w rekolekcjach jest bezpłatny,jedynie polecamy zabrać pieniądze na zakup książek.
Zbierana będzie dobrowolna ofiara na opłacenie Mszy Świętej która będzie odprawiona podczas rekolekcji w intencji uczestników.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach wszystkich parafian i nie tylko.

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort uczy: Co najmniej raz w roku, w rocznicę ofiarowania się, należy odnowić ten akt, spełniając te same ćwiczenia przez trzy tygodnie. Zbawienną jest rzeczą odnawiać je co miesiąc, a nawet codziennie, tymi słowami: Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt - Jestem cały Twój, a wszystko co mam jest Twoją własnością, umiłowany Jezu, przez Maryję Twoją świętą Matkę (TPN 233).

Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

    O, odwieczna, Wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Twego Ojca w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego Wcielenia.

    Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim raczył się poddać Maryi, Twej świętej Matce, aby przez Nią uczynić mnie swym wiernym niewolnikiem. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności nie dochowałem obietnic uroczyście Tobie złożonych na Chrzcie św. Nie wypełniłem swoich zobowiązań. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem czy niewolnikiem Twoim. A ponieważ wszystko we mnie zasługuje na Twój gniew, do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu nie śmiem już się sam zbliżyć. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą dałeś mi za Pośredniczkę u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem mam nadzieję wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie mych grzechów oraz prawdziwą mądrość i w niej wytrwanie.

    Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy Boga Przybytku, w którym odwieczna, ukryta Mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu wszystko prócz Boga jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nikogo nie zawiodło. Wysłuchaj mej prośby, pełnej gorącego pragnienia Bożej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie w pokorze Ci składam.

    Ja…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed Twoim obliczem przyrzeczenia Chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł. Całkowicie oddaję się Jezusowi Chrystusowi, Mądrości Wcielonej, aby za Nim iść, niosąc mój krzyż po wszystkie dni życia. Abym zaś był Mu wierniejszy niż dotąd, obieram Ciebie dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego, za moją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik, ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę niewielką ofiarę mej niewoli dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką Oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Przenajświętsza Trójca łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd, jako prawdziwy Twój niewolnik, chcę szukać Twojej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko Przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, ażeby – jak przez Ciebie mnie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jako dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości Wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i Jego chwały w Niebie. Amen.

Strona internetowa dr.Wincentego Łaszewskiego  www.fonsomnis.pl
         
Forum Charyzmatyczne “Maryja Gwiazda Ewangelizacji”
Radio Plus Nocne Światła - dr. Wincenty Łaszewski (Rola Maryi w Zbawieniu i w Kościele)
Film Proroctwo
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego